Szkolenia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oraz potrzebom rynku pracy
rozszerzyliśmy naszą działalność o szkolenia operatorów urządzeń transportu bliskiego.

Nasze atuty to przede wszystkim:

 • własna baza dydaktyczna, klimatyzowana sala konferencyjna z możliwością wykonywanianowoczesnych prezentacji multimedialnych,
 • największy w regionie stock wózków widłowych i ładowarek teleskopowych do dyspozycji kursantów,
 • bardzo szeroka i różnorodna gama maszyn szkoleniowych – wózki widłowe NISSAN, wózki magazynowe, wysokiego składowania REACH TRUCK, ładowarki teleskopowe MANITOU,
 • doświadczona kadra wykładowców mająca bogate doświadczenie praktyczne i teoretyczne,
 • szczegółowe konspekty wykładów przygotowywane na każde zajęcia teoretyczne,
 • elastyczność w dostosowywaniu terminów zajęć do wymagań grupy
  (zazwyczaj zajęcia popołudniowe od 16.00),
 • możliwość zdawania dodatkowego egzaminu przed inspektorem UDT,
 • wliczony w cenę kurs na wymianę butli gazowych.

Celem organizowanych przez nas kursów jest:

 • zapoznanie z budową i zasadą działania urządzeń transportu bliskiego,
  pozwalające na ich prawidłową eksploatację
 • przygotowanie kursanta do samodzielnej obsługi urządzenia
 • zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zapoznanie z zasadami udzielania
  pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • ukończone 18 lat

Poniżej przedstawiamy naszą pełną ofertę szkoleniową. Zapraszamy do zapoznania się z nią i skorzystania z naszych usług.
Oprócz wysokiej jakości szkoleń oferujemy także dogodne warunki finansowania oraz atrakcyjne rabaty.

W najbliższej przyszłości zamierzamy poszerzyć ofertę o kolejne propozycje kursów.

Wózki widłowe

Po ukończeniu kursu nabywa się uprawnienia do obsługi wózków widłowych, niezależnie od ich wielkości (udźwigu) czy też rodzaju napędu.

Koszt kursu: 550 PLN. Po zakończonym szkoleniu organizujemy egzamin państwowy (237,98 zł) przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

Formularz zgłoszeniowy na kurs Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Ładowarki teleskopowe

Po ukończeniu kursu nabywa się uprawnienia do obsługi wszystkich wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia (w tym ładowarki teleskopowe i wózki z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem).

Koszt kursu: 1000 PLN. Po zakończonym szkoleniu organizujemy egzamin państwowy (237,98 zł) przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

Formularz zgłoszeniowy na kurs Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wysięgiem do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Podesty

Po ukończeniu kursu nabywa się uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.

Koszt kursu: 550 PLN Po zakończonym szkoleniu organizujemy egzamin państwowy (237,98 zł) przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

Formularz zgłoszeniowy na kurs Operator podestów ruchomych przejezdnych do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy

Autoryzowany dealer, profesjonalny serwis

Wykonanie – Tech Projects