Formularz zgłoszeniowy – wynajem sprzętu

  ZLECENIODAWCA

  PŁATNIK – jeśli inny niż Zleceniodawca

  WYNAJEM – MIEJSCE DOSTARCZENIA URZĄDZENIA

  Formularz zgłoszeniowy do pobrania

  Ogólne Warunki Wynajmu Krótkoterminowego Urządzeń

  Autoryzowany dealer, profesjonalny serwis

  Wykonanie – Tech Projects